Ông Đoàn Ngọc Hải

August 31, 2021 cchr2HOgYt 0

Ôɴɢ Ðᴏàɴ ɴɢọᴄ ʜảɪ ᴆã ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả âᴍ ᴛɪ́ɴʜ ʟầɴ 1 ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-, ʜɪệɴ ᴆᴀɴɢ ᴆượᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ѕứᴄ ᴋʜỏᴇ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ᴍᴏɴɢ […]